Postproduktion i Stockholm

När en filmproduktion är inspelad är oftast halva arbetet avklarat. Därefter sker minst lika mycket i postproduktion där vi klipper film, skapar grafik, sätter rätt färgtoner och slutligen tar ut i olika önskade format. Vi har två redigeringsrum där kunden kan sitta med på plats såväl under inspelningen för att titta igenom tagningar som efteråt i offline samt online. Vår postproduktion handlar inte bara om att ta vid efter att filmproduktionen är inspelad. Våra artister är oftast med redan från start vid idéarbete, storyboard, manus och produktionsplanering för att filminspelningen och postproduktionen ska bli så effektiv som möjligt.

Vår postproduktion är lokaliserad i Stockholm men vi levererar dagligen filmmaterial till hela världen. Eftersom många av våra kunder är internationella finns de på flera marknader ute i världen. Vi är vana att ta ut adaptioner, språkversioner och VO/röstinspelningar för flera olika marknader och länder. Detta gör vi med vår ljudpartner Hajp som sköter såväl ljudmix, musik och VO-inspelningar på olika språk.

Kontakta någon av våra producenter så får du veta mer!

Från uppstart till postproduktion

När du har en förfrågan för en filmproduktion så tar vi oss an helheten från start. Vi tänker in allt från leveransformat, längd, kanaler, målgrupp, syfte, handling och annat som produktionen innebär. På så sätt får vi ett jämnt flöde genom hela produktionen fram till postproduktion. När våra kreatörer inom postproduktion är inblandade hela vägen från start till mål ökar kvaliteten och genomförandet blir smidigare. Förståelsen för ett projekt finns med från början och alla de fallgropar som vanligtvis kan prägla en filmproduktion rent tekniskt när det kommer till klipprummet kan undvikas genom att proaktivt se filmprocessen som en helhet istället för dess enstaka delar. Ofta har vi klippare på plats redan vid inspelningen för att testa klipp, kolla bildflöde eller se över tekniska aspekter. Allt för att få till en smidig postproduktion.

De flesta produktioner som vi genomför innefattar såväl filminspelning som postproduktion. Det är viktigt för oss att kunna kontrollera kvaliteten hela vägen genom produktionen. Titta gärna igenom några exempel på våra filmproduktioner!

bsmart postproduktion