Kund

Froda / Bsmart

Arbetsgrupp
Regi, klippning & postproduktion: Robert Fernstedt
Storyboard: Lisa Abelli
Producent: Julia Andersén
Taggar#motion#Rörligt

Relaterade projekt

Kund

Bsmart / Bsmart

Kund

Loka / Åkestam Holst

Kund

Alex&Phil / Integrated

Kund

Ikea / Åkestam Holst

Kund

Cancerfonden / Reform Act

Kund

Mojang / Bsmart

Manus & Regi: Robert Fernstedt, Akram Janzi

3d/CGI & animation: Pär Wahlund, Martin Jonsson

Storyboard: Lisa Abelli

Producent: Akram Janzi

Kund

Svensk Fastighetsförmedling / Animal

Klippning & Postproduktion: Lisa Abelli

DOP: Pontus Rudolfson

Retusch: Anna Nordstedt

Producent: Julia Andersén

Kund

Menigo / Pool

Kund

Mojang / Bsmart

Animation & postproduktion: Lisa Abelli

Pixel art: Lisa Abelli

Producent: Akram Janzi

Kund

Vossington / Bsmart

Postproduktion: Robert Fernstedt

Producent: Julia Andersén

Foto: Pontus Rudolfson

Kund

Max / Bsmart

Foto: Pontus Rudolfson

Postproduktion & Storyboard: Lisa Abelli

Retusch: Erik Hemmingson

Producent: Linnea Lindblad

Kund

Polarbröd / Perfect Fools