Dominic Lundahl

Retuschör

08-15 80 70 / mail@bsmart.se

Dominic är retuschör, stationerad heltid på Gant HQ under marknadsavdelningen med e-com. Läs mer om vår bemanningstjänst